Όροι Χρήσης Υπηρεσία Πωλητή

Υπηρεσία Πωλητή

Προϋποθέσεις για τη Συμμετοχή ως Πωλητής

Προϋπόθεση για την προσφορά και αγορά προϊόντων μέσω του ‘my24shop.gr, για τη χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με τη πώληση προϊόντων είναι η συμμετοχή του μέλους ως εγγεγραμμένου χρήστη.

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

Το ‘my24shop’, προς το παρόν, προσφέρει την συγκεκριμένη υπηρεσία μόνο για μέλη του με μόνιμη κατοικία την Ελληνική επικράτεια.

Αποδοχή ή Μη Δημοσίευση Προϊόντων

Το ‘my24shop’ δύναται να αρνηθεί την απόδοση της ιδιότητας του πωλητή σε κάποιο μέλος του ‘my24shop’ ή την δημοσίευση προς πώληση κάποιου από τα προϊόντα του. 

Προσωπικά στοιχεία – Προφίλ Πωλητή

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πωλητή ως μέλος του ‘my24shop πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και ενημερωμένα. Σε περίπτωση αλλαγών, το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τα στοιχεία του στο ‘my24shop, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Το όνομα πωλητή που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για προσωπικές εμπορικές επωνυμίες, διευθύνσεις Email ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον χρήστη ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.


Συμμόρφωση με την Φορολογική Νομοθεσία

Οι ίδιοι οι πωλητές φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και του ΚΦΑΣ (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών).

Το ‘my24shop προτρέπει τους πωλητές / μέλη του να συμβουλεύονται τις αρμόδιες Αρχές ή/και φοροτεχνικούς συμβούλους καθώς η δραστηριότητα της πώλησης κινητών πραγμάτων ή/και υπηρεσιών από ιδιώτες υπάρχει ενδεχόμενο να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως εμπορική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει κατά σύστημα άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πρόθεση απόκτησης κέρδους.

Σε κάθε περίπτωση, το ‘my24shop ουδεμία ευθύνη φέρει για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από τα μέλη της.

Υποχρεούται, πάντως, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όπως ορίζει ρητώς το άρθρο 82 παρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994 ΦΕΚ: Α 151 19940916)

Έναρξη Και Λύση Συμμετοχής Ως Πωλητής

1. Έναρξη

Η ιδιότητα του πωλητή ξεκινάει με την αποδοχή των όρων χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας και την προσθήκη του πρώτου προϊόντος προς πώληση στην πλατφόρμα του ‘my24shop’.΄

2. Λύση συμμετοχής με Αίτημα του Πωλητή

Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με email στο ‘Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.’, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ύπαρξης παραγγελίας του πωλητή σε εξέλιξη. Σε αυτή και μόνο τη περίπτωση ο πωλητής θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει επιτυχημένα τη πώληση του και μετά να εκτελεστεί η ακύρωση της ιδιότητας του ως μέλους από το ‘my24shop.gr’.

Διαφορετικά το ‘my24shop’ άμεσα μετά την λήψη του αιτήματος καταγγελίας επιβεβαιώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό αποσύροντας όλα τα προϊόντα που προσφέρει επί του παρόντος το μέλος / πωλητής μέσω του ‘my24shop.gr’.

3. Λύση συμμετοχής από το ‘my24shop’

Το ‘my24shop δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο πωλητή οποτεδήποτε, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή πωλητή (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του ‘my24shop. Βασικοί λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής αποτελούν,

1) Εξαπάτηση του τελικού πελάτη, αγοραστή του προϊόντος του πωλητή, με μη παράδοση του περιεχομένου της παραγγελίας του ή παράδοση περιεχομένου κατώτερης ποιότητας, μικρότερης ποσότητας ή σε σημαντικά υψηλότερο χρόνο από την εμφανιζόμενη διαθεσιμότητα του προϊόντος του στην πλατφόρμα του ‘my24shop’.

2) Υψηλό ποσοστό αρνητικών αξιολογήσεων από τους τελικούς πελάτες που έχουν αγοράσει τα προϊόντα του πωλητή, διακυβεύοντας την αξιοπιστία της πλατφόρμας του ‘my24shop’.

3) Προσπάθεια προβολής προσωπικών εμπορικών σημάτων ή ηλεκτρονικών διευθύνσεων του πωλητή μέσα από τη πλατφόρμα του ‘my24shop.

4) Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας αλλά και γενικότερα της πλατφόρμας του ‘my24shop.

Γενικότερα, το ‘my24shop’ δύναται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο πωλητή χωρίς να υποχρεούται να εξηγήσει τους λόγους αποκλεισμού του μετά από προηγούμενη γραπτή (ηλεκτρονικό μήνυμα) ενημέρωση του.

Σε περίπτωση μόνιμου αποκλεισμού, το ‘my24shop’ έχει δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

Τυχόν οφειλές του μέλους προς την Εταιρεία, όπως για τέλη δημοσίευσης, τέλη επιτυχημένης πώλησης και τέλη προώθησης πωλήσεων, καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (οικειοθελής αποχώρηση του πωλητή από την πλατφόρμα του ‘my24shop’ ή αποκλεισμός του πωλητή) όλα τα προϊόντα του πωλητή και το προφίλ του πωλητή καταργούνται από την πλατφόρμα του ‘my24shop’.

Υποχρεώσεις Των Πωλητών

Τεχνικές παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας.

Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής του ‘my24shop.

Τα μέλη απαγορεύεται να παρακωλύουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το my24shop ή να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας ‘my24shop’ με οποιονδήποτε τρόπο.

Μη προσβολή προσωπικότητας τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιος πωλητής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ‘my24shop’ με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προϊόντα, αξιολογήσεις κλπ) δεν θα πρέπει να θίγουν τρίτους όπως, ενδεικτικά, την προσωπικότητά τους, την τιμή , την υπόληψη, τα προσωπικά δεδομένα τους κλπ, ούτε να περιλαμβάνουν χυδαίο, συκοφαντικό, ενοχλητικό, ή περιεχόμενο προσβλητικό για την τιμή κάποιου προσώπου.

Διαφήμιση

Κείμενα και εικόνες που κάποιος πωλητής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα ‘my24shop’ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανενός είδους διαφήμιση για προϊόντα τα οποία αυτό το μέλος δεν προσφέρει στο ‘my24shop’ ως πωλητής .

Σύνδεσμοι και διευθύνσεις ιστοσελίδων

Οι προσφορές και τα περιεχόμενα (συμπεριλαμβανομένων εικόνων) που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ‘my24shop δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους URL ή διευθύνσεις ιστοσελίδων.

Αποκλειστικά Υπεύθυνη Επικοινωνίας με Τον Πελάτη η Ομάδα του ‘my24shop’  

 

Για τις πωλήσεις προϊόντων του πωλητή από το ‘my24shop’ η παραλαβή και επεξεργασία της παραγγελίας καθώς και η επικοινωνία με τον πελάτη θα πραγματοποιείται πάντα από το ‘my24shop’.

Ομοίως και η παραλαβή του προϊόντος από τον πωλητή και η παράδοσή του στο τελικό αγοραστή θα πραγματοποιείται πάντα από τις συνεργαζόμενες με το ‘my24shop’ ταχυμεταφορικές εταιρίες. Επίσης, το αντίτιμο της παραγγελίας του τελικού αγοραστή θα αποδίδεται μέσω του ‘my24shop’ στο πωλητή.

Συνεπώς, η απευθείας επαφή και επικοινωνία των μερών (πωλητή / αγοραστή) εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορεί να αποτελέσει για το ‘my24shop’ αιτία λύσης της συνεργασίας του με τον συγκεκριμένο πωλητή.

Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

 

Προϊόντα, κείμενα και εικόνες που κάποιος πωλητής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ‘my24shop με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν προϊόντα, εικόνες και κείμενα στην ιστοσελίδα του ‘my24shop τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή έχουν νομίμως προμηθευτεί ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση ο πωλητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων του και όχι το ‘my24shop.

  

Ο Πωλητής Νόμιμος Κάτοχος του Προϊόντος

Ο πωλητής επιτρέπεται να προσφέρει μόνο προϊόντα, για τα οποία έχει ο ίδιος εξουσία διάθεσης, δηλαδή έχει το δικαίωμα και είναι σε θέση να μεταβιβάσει στον αγοραστή τη νομή και την κυριότητά τους, πλήρως και ελεύθερα βαρών.

Απαγορεύεται η ανάρτηση/καταχώρηση προϊόντων των οποίων η προσφορά, η πώληση, η αγορά, η διάθεση ή η χρήση πιθανόν παραβιάζει τις νομικές διατάξεις νόμου ή τα χρηστά ήθη. Ανεξάρτητα από την καταχώρηση κάποιου προϊόντος στον κατάλογο, το ‘my24shop έχει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να διαγράφει δημοσιεύσεις προϊόντων και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ή με τρίτους που έχουν θιχτεί.

Στοιχεία Αντικείμενου Πώλησης

 

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να δίνει αληθή και νόμιμα στοιχεία για το προσφερόμενο προϊόν.

Όλα τα γνωστά ελαττώματα του προϊόντος και/ή της συσκευασίας πρέπει να αναφέρονται αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο ή έχει υποστεί ζημιά στη συσκευασία.

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση,

  1. Να δημοσιεύει τα προϊόντα του στην σωστή κατηγορία προϊόντων του ‘my24shopδιατηρώντας πάντα το δικαίωμα να αιτηθεί μία νέα κατηγορία προϊόντων στο ‘my24shop’ (το ‘my24shop’ θα επεξεργαστεί το αίτημα δημιουργίας νέας κατηγορίας και θα έρθει σε επικοινωνία με τον πωλητή).
  2. Να διατηρεί πάντα πλήρως ενημερωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στα δημοσιευμένα προϊόντα του, ιδίως ό,τι αφορά την τιμή πώλησης και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Ο πωλητής δεν διατηρεί δικαίωμα μεταβολής των στοιχείων μεταξύ του χρόνου παραγγελίας και παράδοσης κάποιου προϊόντος στον τελικό πελάτη.  
  3. Να διασφαλίζει ότι το προϊόν διαθέτει τις ιδιότητες που έχουν περιγραφεί βάσει των ειδικότερων διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και των προβλέψεων του νόμου.

 

Πολλαπλή καταχώρηση Προϊόντων

 

Η ταυτόχρονη καταχώρηση ίδιων προϊόντων με ίδια διαθεσιμότητα για τα προϊόντα που ήδη προσφέρει το ‘my24shop’ δεν επιτρέπεται στην πλατφόρμα ‘my24shop’. Ο πωλητής μπορεί να αιτηθεί τη δημοσίευση του και το ‘my24shop’ να προχωρήσει στην ενεργοποίηση / δημοσίευση του προϊόντος σε 2ο χρόνο (μετά τη διάθεση του αποθέματος του ‘my24shop’) αφού πρώτα έρθει σε επαφή με το πωλητή και επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα του. Φυσικά, ο πωλητής πάντα διατηρεί το δικαίωμα αίτησης χονδρικής πώλησης του προϊόντος του στο ‘my24shop’ μέσω της υπηρεσίας ‘Trade In’ αν δεν επιθυμεί να περιμένει τη πώληση του αποθέματος του ‘my24shop’.

Τέλος επιτυχημένης πώλησης

 

Το ‘my24shop’ και μετά το πέρας της περιόδου δωρεάν χρήσης της υπηρεσίας του Πωλητή (SellerService) δεν θα χρεώνει τον πωλητή όταν ο ίδιος προβαίνει στην ανάρτηση των προϊόντων του στο ‘my24shop’. Εξαίρεση αποτελεί η υπηρεσία μαζικής ανάρτησης των προϊόντωντου πωλητή από την ομάδα του ‘my24shop’ η οποία χρεώνεται με 10€ για τα πρώτα 100 προϊόντα και 20€ για 100 προϊόντα και άνω.

Μετά το πέρας της περιόδου δωρεάν χρήσης της υπηρεσίας του Πωλητή (SellerService) σε μια επιτυχημένη πώληση ο πωλητής θα πρέπει να πληρώσει τέλος επιτυχημένης πώλησης στο ‘my24shop’ με το ύψος των τελών να διαμορφώνεται στο 3% της τιμής πώλησης του προϊόντος. 

Το ποσό αυτό θα παρακρατείται πριν την απόδοση του αντιτίμου της πώλησης από το ‘my24shop’ στον πωλητή και ‘my24shop’ θα εκδίδει το νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών.

 

my24shop.gr - Η Αποστολή μας

Το "my24shop.gr" είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θέλει να προσφέρει ολοκληρωμένες καινοτόμες λύσεις τόσο για το τελικό πελάτη (B2C) όσο & για τους επαγγελματίες (B2B) για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους, χτίζοντας μία μακροχρόνια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης & ανταποδοτικής συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Μηχανές Σύγκρισης Τιμών

 

 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε προσφορές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies.

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, σημαίνει ότι συμφωνείτε με αυτό. Περισσότερες Πληροφορίες

ΑΠΟΔΟΧΗ